Back to the menu
1911-12-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1911-12-26
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Andreasen, C.
Keywords: Gardens
Comments: Response on a postcard to C. Andreasen concerning a sketch to gardens at Carlsberg
Transcription:
 
Emneord: Haveanlæg
Attachments: 19111226 brevkort til C. Andreasen.pdf
Kommentarer: Svar på brevkort til C. Andreasen vedr. anlæg ved Carlsberg
Transskribering:
Carlsberg
2 juledag
1911
 
 
Hr. C Andreasen
Megen Tak for det tilsendte Udkast til et Grøntanlæg ved Carlsberg.
For den lille Tid som jeg maaske endnu har tilbage at kunne virke i ere mine Midler optagne.
Et saadant festligt Anlæg burde ogsaa hellere være nærmere Byens Brændpunkter
 
Deres ærbødige
 
Carl Jacobsen
Archive Reference: CA 000031959/00007643