Back to the menu
1869-02-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-02-18
Author: Bloch, Alma
Recipient: Jacobsen, Laura
Keywords: Galoches
Comments: About Blochs forgotten galosches
Transcription:
Emneord: Galoscher; Carl Bloch;
Attachments: 1869-02-18 Alma Bloch til Laura Jacobsen, galoscher.pdf
Kommentarer: Om forglemmelsen af Blochs galoscher
Transskribering:
Mandag, 8 Februar 1869
 
Kjære Fru Jacobsen
Da min Mand sidst spiiste ude hos Dem, glemte han sine Galoscher. I dette Regnvejr trænger han til dem, og, da hans Tid er saa optaget, at han vanskeligt vilde finde Leilighed til selv at hente dem paa Carlsberg, beder jeg Dem sende Galoscherne
s. 2
ind i Brolæggerstræde, vi ville da selv afhente dem der.
Indlagte Lommetørklæde fandt jeg i min Lomme, da jeg anden Juledags Aften kom hjem. Jeg maa have taget det fra en af Deres Gjæster, men, hvilken, veed jeg ikke rigtigt.
Maaskee det kan lykkes Dem at udfinde det. Jeg vilde have taget Lommetørklædet med, den Dag
s. 3
jeg besøgte Dem, men glemte det.
 
Deres hengivne
 
Alma Bloch
Archive Reference: Rydhavesamlingen