Back to the menu
1865-09-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Rom
Date: 1865-09-23
Author: Bloch, Carl
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Cholera; travel letter; travel letters; copper sheet
Comments: About the lack of a copper plate and possible early return from Rome. Bloch is tired of Rome and is homesick.
Transcription:
Emneord: Bedekammer; kolera; kobberplade
Attachments: 1865-09-23 brev fra Carl Bloch i Rom til J.C.J FA 2-006-00010.pdf
Kommentarer: Om manglen af en kobberplade og mulig tidlig hjemrejse. Bloch er træt af Rom og har hjemvé.
Transskribering:

Rom d 23 September
1865

Kjære Herr Jacobsen

Jeg skriver Dem saa tidl til fordi jeg gjerne vil have De skal følge Gangen i mit Arbejde ved Bedestolen; Rom kan jo være en meget god Bÿe, men der skal altid være Vanskeligheder naar man har med det mindste med Administrationen at bestille, saadan havde jeg nu bestilt en Kobberplade i Paris og ventede den hertil, jeg ventede med saa meget mere Utaalmodighed, da jeg alt havde tegnet Cartonen, til Bebudelsen; men faar nu i gaar Brev fra Paris at Pladen ligger i Marseille og kan ikke komme hertil førend Coleraen er forbi, og Gud veed hvorlænge det kan vare! Alt Samquem med Varer er stoppet fra Marseille til Rom, nu at sende den over Land til Rom, vilde fordyre den meget og det synes jeg ikke er værd.
s. 2
Jeg har derfor i Sinde snart at reise hjem og der tage fat, bliver jeg derimod i Rom her i Vinter vil jeg tegne Cartoner til andre af Bedestolens Billeder og paa den Maade dog komme frem med Foretagenet, jeg kan nemlig ikke lide at der ikke skeer noget, da jeg frygter for at De kunde tabe Taalmodigheden.
Her i Rom kunde jeg muligviis nok faae en Kobberplade, men jeg er bange for at de snÿder mig og ikke præparere den rigtigt saa den bagefter slaaer sig, og gjør ulÿkker.
Jeg har nu ikke mere at fortælle Dem, maaske vi snart sees i Danmark, thi jeg er kjed af at leve i Rom og nu til, da jeg faaer et udmærket Atelie hjemme, der skal rigtig arbeides jeg længes efter Hjemmet, det er dog der en Maler skal virke, man sige saa hvad man vil. .... kommer Noget i hans Billeder
s. 3
som ikke saa let faaes andre Steder fra

Jeg forbliver Deres hengivne

Carl Bloch

 

Archive Reference: FA 2-006-00010.pdf