Back to the menu
1879-09-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-09-03
Author: Bournonville, August
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Philanthropy; ballet
Comments:
Transcription:
Emneord: Filantropi; ballet
Attachments: 1879-09-03 brev fra A. Bournonville til JCJ FA 2-006-00016.pdf
Kommentarer: Takkebrev for J. C. Jacobsens bidrag til 'Ballettens private Pensionskasse'
Transskribering:


Kjøbenhavn den 3 September 1879
(om faae Dage Fredensborg)
 
Velbaarne
Herr Kapitain Dr Jacobsen Ridder af Dbg og Dbmd
(Ejer af Bryggeriet Carlsberg)
Deres opofrende Kjærlighed til Kunst og Videnskab, Deres oprigtige Fædrelandssind i Forening med de udbredte Kundskaber, som de har viet til ophøiede Formaal, vil sikkre Deres .og Minde en hæderkronet Plads blandt Danmarks udmærkede Medborgere; men hvad De saa rigelig og ufortrødent har ydet i Humanitetens Tjeneste, staaer skrevet ikke blot i taknemmelige Hjerter, men i Evighedens Böger hvad ingen ædel Daad udslettes i Glemsel.
Det være mig derfor tilladt, saavel i mit eget som i mine Kunstfællers Vegne, at ...vor dybtfølte Tak for den veed...dende Deeltagelse De ved saae mange Leiligheder og navnlig ved vor sidste Forestilling har skjænket Ballettens private Pensionskasse

Med udmærket Højagtelse ærbødigst og forbindtligst

August Bournonville
Archive Reference: FA 2-006-00016