Back to the menu
1879-05-16
Language: Danish (Denmark)
Location: Cernay la ville
Date: 1879-05-16
Author: Krøyer, Peder Severin
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Comments: About Krøyers copy of the painting of Rantzau, Dubois portrait bust of Pasteur. Krøyers writes with enthusiasm about his visit to the Salon.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Attachments: 1879-05-16 brev til J. C. Jacobsen fra P. S. Krøyer, FA 2-008-00023, F 4.pdf
Kommentarer: Om Krøyers kopi af Rantzau, Dubois' buste af Pasteur og om Krøyers begejstring for årets udstilling på Salonen.
Transskribering:


Chez Leopold, Cernay la ville. Seine et Oise
15de Maj 79

Da jeg var paa Landet da jeg modtog Deres Brev og sad i fuldt Arbejde til op over Ørerne, har jeg ikke kunnet udrette Deres Commission hos Dubois før igaar, og efter et Par Gange at have søgt ham forgjæves. Jeg skulde sende Dem mange Hilsener fra ham og sige at Busten var endnu ikke tilstrækkelig fremskreden til at kunne blive færdig i Marmor, men han vilde strax lade en Afstöbning sætte i Arbejde. Dubois bad
s. 2
om at faa nøjagtigt at vide paa hvad Maade han skulde sende Busten til Kjøbenhavn, og venter et Ord fra Dem i den Anledning. Adressen er "Ecole des beaux-arts, Rue Bonaparte 14.
Da jeg strax skulde vende tilbage til Cernay hvor jeg arbejder paa et Billede, fik jeg ikke selv set Busten, men har forøvrigt hans Indbydelse saasnart jeg igen kommer til Paris
Det har været et Par overordentlig Indholdsrige Dage jeg har tilbragt i Paris, nu ved Salonens Aabning. Der
s. 3
er aldeles udmærkede Arbejder, hvoriblandt navnlig udmærker sig Bastien Lepage (især hans Portræt af Sarah Bernhardt). Forøvrigt dejlige Portrætter af Dubois, et udmærket Dameportræt af Bonnat, et i koloristisk Henseende næsten enestaaende Dameportræt af Carolus Duran, Billeder af Berne - Bellev, Delaunay, Boll os., osv, osv en stor Nydelse at studere og en voldsom Spore til at tage sig sammen, og navnlig til med Energi og Udholdenhed at bringe alt det ud af sin personlige Begavelse som det er muligt, uden at trættes uden at lade sig nøjes med
s. 4
hvad en naturlig Lethed eller ...bilitet kan yde for en flygtigt. Men jeg vil ikke komme ind paa det brændende Spörgsmaal. Men det er rigtignok efter min Mening alt andet end "----" maleri egnet til at stikke Folk Blaar i Øjnene" eller "opbagt Mad" (som Kÿhn behager at sige) som man skal komme til at male ved at studere franske Kunstnere.

I det Haab at De har modtaget min Marskal i god Stand og at den er efter Deres Ønske tegner jeg mig

Med særdeles Højagtelse
Deres Krøyer
Archive Reference: FA 2-008-00023, F 4