Back to the menu
1870 ? -04-12
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870 ? -04-12
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Andersen, H. C.
Keywords: H. C. Ørsted; patronage;
Comments: About the placing of the statue of H. C. Ørsted by J. A. Jerichau.
Transcription:
Emneord: H. C. Ørsted; mæcenvirksomhed;
Attachments: 188x-04-12.pdf
Kommentarer: Om placeringen af statuen af H. C. Ørsted af J. A. Jerichau.
Transskribering:
 
Herr Etatsraad H. C. Andersen
 
Professor Jerichau svarede mig paa mit Spörgsmaal angaaende et Billede af Monumentet, at den Tegning vi havde slet ikke kunde benÿttes, da Genierne var aldeles forskjellige fra det oprindelige Udkast og at der altsaa maate gjöres en ganske nÿ Tegninghvilket ville tage nogen Tid. Han önskede desuden ikke at sende en Tegning af Monumentet ud i Verden, för selve Værket dtod færdigt, osv.
Denne Idee maa vi altsaa opgive. Derimod vilde han med glæde lade sit Atilier staae aabent for Enhver, som vilde see Statuen, hver Mandag fra Kl 12 til 3.
Hermed sender jeg en Grundtegning af Pladsen ved Studenterforeningen hvorpaa jeg har betegnet det Sted, hvor
 
s. 2
 
Monumentet efter min Formening helst maatte staae, saaledes at det kunde være sÿnligt fra Holmens Bro, samt det Sted, hvor det vilde komme til at staae dersom man skulle binde sig til Midtpunctet af den beplantede Trekant.
Jeg antager forövrigt, at dette Spörgsmaal kan stilles i bero til jeg kommer tilbage fra min Reise.
 
Carlsberg d 12 April 180
 
Med Höiagtelse og Hengivenhed
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek