Back to the menu
1858-08-12
Language: Danish (Denmark)
Location: Carlsberg
Date: 1858-08-12
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Kogsbølle, Erhard
Keywords: Salary;
Comments: An appreciation of Kogsbölles work and a promise of increase of salary;
Transcription:
Emneord: Lønforhøjelse;
Attachments: 1858-08-12 brev til E. Kogsbölle FA 2-008-00015.pdf
Kommentarer: Påskønnelse af Kogsbølles arbejde og tilsagn om lønforhøjelse.
Transskribering:
I Erkjendelse af det betÿdelige Extraarbeide De i det sidste Aar har havt med de mange Bÿgningsarbeider beder jeg Dem modtage indlagte Douceur som Beviis paa min Paaskjönnelse af Deres ufortrödne Iver.-
Da Brÿggeriets udvidede Drift ogsaa gjör foröget Krav paa Deres Opmærksomhed, vil jeg fra 11te Aug d Aa beregne Deres faste Gage til 700 Rdl aarlig.-
 
Deres hengivne
Jacobsen
 
Carlsberg d 12/8- 58
Archive Reference: FA 2-008-00015