Back to the menu
1876-xx-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-xx-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Comments: Calculation of the size of a chimney.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1876-xx-xx J. C. Jacobsen, beregning af en skorsten.pdf
Kommentarer: Beregning af størrelsen på en skorsten.
Transskribering:
Beregning af en Skorsten til Dampkjedler for
Maskiner af 100 Hestes Kraft
_________________________

1 Hestes Kraft bruger pr Time 20 Kilo Vanddamp.
100 Hestes do    -             -    2000              -

1 Kilo gode Stenkul udvikler i et godt Ildsted 8 Kilo Damp.
Altsaa bruger til 100 Hestes Kraft 2000/8= 250 Kilo Steenkul
For Sikkerheds Skyld regner jeg dog         300 Kilo
______________________________

Trækket i en Skorsten forholder sig (Alt iövrigt lige)
som kavadratroden (kavdratrodstegn) af Höiden x Tversnitsfladen.
Darut angiver som practisk Regel 1 kvadrat Decimeter x 10 M Höide til 3 Kilo Kul pr Time, altsaa 1 kvadrat Meter x 10 Meter Höide til 300 Kilo Kul.-
Gjör man Skorstenen f. Ex 25 Metre höi bliver Tversnitsfladen= 1 kvadrat Meter x kvadratroden af 10/25. =0,63 kvadrat Meter = c 0,8 M x 0,8 Metr. til 100 Hestes Kraft.-
_________

Fölgelig vil ved samme Höde af 25 Metres et Skorstensareal af 1 kvadrat være tilstrækkeligt til 159 Hestes Kraft.-
Udvider man Skorstenen til 1,12 M x 1,12 M = 1,254 kvadrat metres; vil den svare til 200 Hestes Kraft.-
Vil man opnaae det samme Træk med 1 kvadrat Meter Areal, ved at forhöie Skorstenen, maa den gjöres 39 Metres höi og Tÿkkelsen af dens Sidevægge og Fundamentets Brede maa da foröges.
_______________________
 
Det bedste Forhold mellem Tverareal og Höide angives til 1:25.
Archive Reference: FA 02-003-00002