Back to the menu
1847-06-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1847-06-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jensen, P. W. , kobbersmedemester
Keywords: Inventory; copper boilers;
Comments: An order of copper work at Carlsberg among which are the large boilers for the brewery. A very fragile document which is difficult to read because of the many cracks in the paper.
Transcription:
Emneord: Bryggerkedler; inventar
Attachments: 1847-06-22 J. C. Jacobsen bestilling af kobberkedler.pdf
Kommentarer: Bestilling af udførelse af kobberarbejde på Carlsberg herunder bryggerkedler. Et meget skrøbeligt document der er vanskeligt at læse på grund af de mange revner i papiret.
Transskribering:
 

Undetegnede udbeder sig snarest muligt forfærdiget og senest inden Udgangen af August Maaned d. A leveret fölgende Kobberarbeider.
 
1. En Brÿggerkjedel 4 Alen i kvadrat (tegning) og 1 Al 16 Tom dÿb med en 6 Tom bred udböiet Rand foroven og en Jernskive rundt om Siderne paa Midten. Midt i Bunden skal være en Forsænkning 12 Tom. i Diameter og 1½ Tom dÿb.- Siderne skulle 6 Tom fra Overkanten trækkes 1 Tomme indad.
 
Tegninger.
 
Bunden skal bestaa af .. Plader, hver 38½ Tomme i kvadrat (symbol).
Der bliver saaledes 4 3/4 til Vexel og 5 Tom til Opkrÿmpning. Midtpladen skal have en Tÿkkelse af 4 Linier eller en Vægt af c 164 # (pundtegn); de 4 Hjörneplader skulle have en Tÿkkelse af 2½ Linier eller en Vægt af c ..03 # (pundtegn) hver; de 4 Mellemplader skulle være 3 Linier Tÿkke og have en Vægt af 123 # (pundtegn). Siderne skulle være 1 1/3 Linie Tÿkke i alt veie 650 # (pundtegn).
Hele Kjedlens Vægt med ... maa ikke overstige 1830 # Kobber
______________________

2. En Vandkjedel, 3 Al lang, 1 3/4 Al bred og 1 1/4 Al dÿb med Hanerör (Ilden skal kun virke under Bunden).
Denne Kjedels Vægt m Nagler maa ikke overstige 288 #
 
3. En Urtbeholder 3 Al lang, 1 3/4 Al bred og 1 Al dÿb, bestemt til at nedsætte i Jorden og ... Dens Vægt maa ikke overstige 240 #
s. 2
4. En Siebund c 9 kvadrat (symbol) Alen stor med Huller i 2/3 Tommers Afstand, 1/3 Linie i Lÿsningen foroven og forresten efter den lever(ede) Pröve. Bunden skal bestaae af     Stÿkker, hver

For samtlige ovennævnte Kobberarbeider, der udföres forsvarligt af haardt valsede Plader af Agent Suhr's Fabrik betaler jeg 4 Mark og 8 Skilling pr Pund.
Vægten maa ikke afvige mere end    fra den ovenangivne Totalvægt for hvert Arbeide.
 
Kjöbenhavn d 22de Juni 1847
 
J. C. Jacobsen
Brÿgger
 
 
S. T
Herr Kobbersmedemester P. W. Jensen
 
 
 
 
Archive Reference: CM 411