Back to the menu
1876-09-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-09-14
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Madvig, Johan Nicolai
Keywords: Royal Academy of Science; Carlsberg Foundation;
Comments: J. C. Jacobsen forwards drafts to applications to the royal academy of Science and the Carlsberg Foundation to J. N. Madvig.
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet; Videnskabernes Selskab;
Attachments: 1876-09-14 brev til Madvig.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen fremsender udkast til 2 ansøgninger til Videnskabernes Selskab og til Carlsbergfondet til Madvig.
Transskribering:
Herr Konferentsraad Madvig

Hermed fremsender jeg efter Aftale Koncepter til Andragendet til Videnskabernes Selskab og til Carlsberg Fondets Statuter.
Da Postgangen directe her til Valby er meget langsom, beder jeg Dem, naar De sender Sagen tilbage, at adressere den til Brolæggerstræde No 5 med Paategning "haster", da Brevet i saa Fald strax bliver besørget herud fra mit Kontoir.
Med Höiagtelse
J. C. Jacobsen
Carlsberg d 14 Septbr
1876
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv