Back to the menu
1876-10-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-10-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Madvig, Johan Nicolai
Keywords: Carlsberg Foundation;
Comments:
Transcription:
Emneord: Carlsberg; Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab;
Attachments: 1876-10-11 brev til Madvig om kongens interesse.pdf
Kommentarer: Om kongens interesse i oprettelsen af Carlsbergfondet og besøget på Carlsberg
Transskribering:
Herr Konferentsraad Madvig
 
Da det sikkert vil være Dem kjært at erfare hvormegen Interesse Kongen har viist for den nÿe Carlsberg Stiftelse, hvori Videnskabernes Selskab har den væsentligste Andel, troer jeg at burde meddele Dem, at hans Majestæt igaar, "som Protector for Videnskabernes Selskab" har beæret mig med sit Besög og i særdeles naadige Udtrÿk har udtalt sin Tilfredshed over den nævnte Stiftelses Oprettelse og Formaal og de bedste Forventninger om den Nÿtte, den under Selskabets Ledelse vil kunne stifte, ligesom han ogsaa lagde Vægt paa det glædelige i at Videnskabens Betydning for og Fortjeneste af det borgerlige Samfund havde modtaget et saa talende Vidnesbÿrd og navnlig i den nuværende.
Jeg kan ikke gjengive Kongens Yttringer ordret, men deres Indhold var som oven anfört.
 
Med særdeles Höiagtelse
Carlsberg d 11 October 1876.
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv