Back to the menu
1876-12-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-12-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Madvig, Johan Nicolai
Keywords: Carlsberg Foundation; salary;
Comments: About the date of the pay days of the members of the board of the Carlsberg Foundation.
Transcription:
Emneord: Løn; Carlsbergfondet;
Attachments: 1876-12-29 brev til Madvig.pdf
Kommentarer: Om datoen for den regelmæssige udbetaling af honorar til Carlsbergfondets bestyrelsmedlemmer.
Transskribering:

Carlsberg d 29 December 1876
 
Herr Konferentsraad Madvig
 
Efter at jeg i Henhold til den trufne Aftale har anmodet min Kasserer og Bogholder, Hr. Bang om indtil videre at fungere som Carlsberg Fondets Regnskabsförer, tillader jeg mig at foreslaae, at der af Directionens Formand meddeles den fungerende Regnskabsförer en staaende Ordre til de regel-mæssige Udbetalinger af Honorarer til Directionens Medlemmer.
Da jeg antager at Directeurernes Functionstid vil blive regnet fra Stiftelsesdagen d 25 Septbr og at Honoraret efter den sædvanlige Regel vil blive udbetalt quartalsviis, ville Udbetalingerne ...formentlig/forvent ?? passende finde Sted d 25de i den sidste Maaned af hvert Quartal, altsaa förste Gang d 25de i indenværende Maaned.-
Med Hensyn til Udbetalingerne for Laboratoriets Vedkommende gjör jeg Prof Barfoed et lignende Forslag om staaende Ordrer for Functionairerne.
 
Med sand Höiagtelse

Deres

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv