Back to the menu
1878-04-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-04-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Madvig, Johan Nicolai
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; Carlsberg Foundation;
Comments: About the deed og gift to Frederiksborg Castle;
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Carlsbergfondet;
Attachments: 1878-04-20 brev til Madvig.pdf
Kommentarer: Om gavebrevet vedrørende Frederiksborg Slot.
Transskribering:


Höivelbaarne
Herr Konferensraad Madvig

Da jeg formoder at Videnskabernes Selskab snart vil holde Möde i Anledning af Valget et Medlem af Bestÿrelsen for det nÿe Museum paa Frederiksborg, sender jeg Dem hermed en Gjenpart af Hs Majestæts Rescript af 5te d.M betræffende Museets Oprettelse mm samt en Gjenpart af det af mig i Henhold til nÿsnævnte Rescript udfærdigede Gavebrev. Dette Document er i Onsdags tilstillet Indenrigsministeriet og vil derefter gjennem Justitsministeriet blive indstillet til Hs. Majestæts Konfirmation.- Iövrigt tillader jeg mig at gjöre opmærksom paa, at den Prioritet af 80,000 Kroner, som Sparekassen tidligere har havt indestaaende i min Eiendom Carlsberg, nu (som Gavebrevet viser) er indfriet.-

Med sand Höiagtelse
ærbödigst
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 20 April
1878
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv