Back to the menu
1878-06-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-06-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Worsaae, J. J. A.
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthrophy; salary;
Comments: About covering of travel expenses and salaries in general for the members of the board of Frederiksborg Castle;
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1878-06-25 brev til Worsaae.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen skriver til Worsaae om dækning af rejseudgifter for medlemmerne af bestyrelsen for Frederiksborg museet, og om fastsættelse af honorarer i øvrigt.
Transskribering:
 
Carlsberg d 25 Juni 1878
 
Herr Kammerherre Worsaae

I Anledning af Deres Ærede af 24 Juni skal jeg bemærke, at jeg har anset det for en Selvfölge at Bestÿrelsen for Musæet maatte have Erstatning for deres Reiseudgifter, hvilket jeg nærmest har tænkt mig opfört i Regnskabet blandt andre löbende Administrationsudgifter.-
Om der behöves at optages Noget i Statuterne angaaende Honorarer, staar ikke klart for mig, men henstilles til Overveielse og Forhandling med "rette Vedkommende", nemlig Carlsberg Fondets Direction, ( som maaskee i Fremtiden bör have en vis Indflÿdelse paa slige, staaende Poster i Budgettet).
Deres ærbödige
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv.