Back to the menu
1879-01-27
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-01-27
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Carlsbergfondets Direktion
Keywords: Philanthrophy; patronage; Carlsberg Foundation;
Comments: J. C. Jacobsen wishes a change in the deed of gift concerning the Carlsberg Foundation.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; filantropi; Carlsbergfondet;
Attachments: 1879-01-27 til Carlsbergfondets direktion.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen ønsker at få påtegnet gavebrevet om Carlsbergfondets oprettelse at kravet om at der skal svares 2 % af fondets kapital i J. C. Jacobsen og hustrus levetid frafaldes.
Transskribering:
 

Til
Directionen for Carlsberg-Fondet
d 27 de Januar 1879

Da det ligger mig paa Hjerte, at Carlsberg-Fondet snarest muligt kan sættes istand til at udfolde den fulde Virksomhed, som ved Fundatsen er tilsigtet, har jeg besluttet fra förstkommende 25 September at give Afkald paa det i bemeldte Fundats tagne Forbehold, at der for min og min Hustrus Levetid kun skulde svares 2 pCpa i Rente af Fondets Kapital.
I denne Anledning tillader jeg mig at fremsende en Erklæring fra min nuværende juridiske Konsulent Herr Höiesteretsadvokat Klubein, ifölge hvilken der formentlig ikke behöves anden Formalitet til Fuldbÿrdelsen af min ovennævnte Beslutning end en Thinglæst Paategning paa Gavebrevet, hvortil Herr Klubien har været saa venlig at meddele hoslagte Udkast.
Forsaavidt den ærede Direction maatte være enig heri, tillader jeg mig at foreslaae, at Gavebrevet tilstilles Herr Advocat Klubien, for at han kan foranstalte det videre Fornödne, efter at jeg hos ham i Vitterlighedsvidners Overværelse har Underskrevet Paategningen.
Med Höiagtelse
ærbödigst
J. C. Jacobsen
Brÿgger
Carlsberg ved Valby
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv