Back to the menu
1880-04-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-04-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Holm, Edvard
Keywords: Will; Carlsberg Foundation;
Comments: J. C. Jacobsen sends another revised draft to the will.
Transcription:
Emneord: Testamente; Carlsbergfondet;
Attachments: 1880-04-19 brev til prof.Holm.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen sender (endnu) et revideret udkast til testamentet til Edvard Holm.
Transskribering:


Kjære Herr Professor Holm

Jeg tillod mig i Aftes at sende Dem et under mange Afbrÿdelser nedskrevet revideret Udkast til Testamentet, hvori jeg har benÿttet de Bemærkninger og Vink, som Directionen gav mig ved Konferencen, men jeg har nogen Frÿgt for at mine dengang nedskrevne Notitser og min Hukommelse ikke have været tilstrækkeligt paalidelge og jeg beder Dem derefter have den Godhed at sige mig om de finder, at jeg har truffet Directionens Mening og om der iövrigt er Noget at bemærke ved Indholdet og Formuleringen, bl.A ved Maaden hvorpaa Qualificatonerne til Friboligen er betegnet. Dersom De, för de svarer, vil höre Madvigs og andre af Deres Kollegers Mening, seer jeg det naturligviis gjerne, da Udkastet helst maa være saa correct, som muligt för jeg sender det til Adcocat Klubien.

Deres forbundne
J. C. Jacobsen

Carlsberg 19 April 1880.
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv