Back to the menu
1881-12-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-12-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Madvig, Johan Nicolai
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; Carlsberg Foundation;
Comments: Covering letter to the deed of gift concerning Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Carlsbergfondet;
Attachments: 1881-12-11 brev til Madvig vedr. Frederiksborg.pdf
Kommentarer: Følgebrev til gavebrevet vedrørende Frederiksborg Slot;
Transskribering:


Deres Excellence

Hr Geheimeraad Madvig

Idet jeg hermed fremsender mit Gavebrev af 22de August d. A, forsÿnet med Hans Majestæt Kongens Konfirmation af 8de.d. M, tillader jeg mig at anmode om, at en Meddelelse om Gavebrevets Konfirmation maa blive tilstillet Bestÿrelsen for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot, for at denne uden Ophold kan affatte og til Hans Majestæt Kongens Konfirmation indstille Statuter for Anvendelsen af de Midler, som i Henhold til det 2det Tillæg til Carlsbergfondets Statuter skulle tilfalde Museet.
Da det vil være af Vigtighed for Museumsbestÿrelsen at kjende min motiverede Indstilling til Carlsbergfondets Direction om Fordelingen af Renteindtægten af den i Gavebrevet nævnte Kapital, tillader jeg mig at andrage paa at min nævnte Skrivelse maa blive udlaant til Museumsbestÿrelsen.

Med Höiagtelse og Ærbödighed

J. C. Jacobsen

Carlsberg 11te December 1881.
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv