Back to the menu
1883-03-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-03-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bang, Christian, bogholder
Keywords: The Carlsberg Foundation; Patronage;
Comments: Accounts. Please note that the transscription does not do the original justice.
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1883-03-22 brev til bogholder Bang.pdf
Kommentarer: Regnskaber Bemærk transskriberingen yder ikke originales punktopstilling retfærdighed!
Transskribering:

Kjøbenhavn 22/3 1883

Hr Bogholder Bang,
Af hoslagte Korrespondance mellem Carlsbergfondets Direction og mig vil De see hvorledes vi have tænkt at ordne Frugtbargjörelsen af Kassebeholdningen af Driftscapitalen og af Reservefondet.
Derefter vil denne Ordning for næste Halvaar blive saaledes:
d. 25/3 -83 vil der omtrent være Kassebeholdning af 22.000 Kr. (dersom Afdeling C ikke var i Underbalance, vilde den have været...... större, men denne Underbalance vil forhaabentlig blive dækket i det kommende Halvaar.)d 25de Marts indgaaer ½ Aars Rente af 2,200.000 Kr 55.000 Kr. samme Dag indgaaer 3 Maaneders Rente af 20,000 Kr Driftcapital 200 Kr. 77.200 Kr. Daf tilbageholdes i Kasse og paa Folio (v. Resol. af 22/12. 82)12.000 Kr.
                                                                                                             ____________________
                                                                                                                             65.200 Kr.
Dersom Driftscapitalen for hvert Halvaar anslaaes til 35.000                                      
indsættes denne i 5 Dele paa Indlaan paa 1,2,3,4,5 Maander                                      35.000 Kr.
Eet Indkjöb af Værdipapirer til Reservefondet haves                                                  30.200 Kr.
________________________________________
 
Dersom man tör stole paa at der i det kommende Halvaar, ligesom i forrige i Alt ikke behöves mere Driftscapital end 6000 pr Maaned=36.000, hvoraf til C 17.500, altsaa til A og B tilsammen 18500 Kr, vil der nu kunne kjöbes Værdipapirer for 35.000 Kroner.
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv