Back to the menu
1871-06-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1871-06-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Ubekendt
Keywords: Botanical Garden; patronage;
Comments: A letter from J. C. Jacobsen to a colleague about a meeting concerning the Botanical Garden.
Transcription:
Emneord: Botanisk Have; mæcenvirksomhed;
Attachments:
Kommentarer: Brev fra J. C. Jacobsen til en kollega angående et møde vedrørende Botanisk Have.
Transskribering:
 
 
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)
 
 
Höistærede Herr Kollega.

Da jeg först modtog Deres ærede Skrivelse i Eftermiddag, har jeg ikke kunnet underrette Dem itide, at der ... Möde skulde afholdes idag. Jeg har heller ikke modtaget nogen Tilsigelse til de fölgende Dage, men Etatsraad Hummel omtalte forleden Dag, at han tænkte paa at sammenkalde et Möde paa Onsdag Formiddag, men jeg tvivler paa at det skeer, da vi endnu ikke have faaet Forklaringerne af Planerne fra Trÿkkeriet, uden hvilke vi ikke kunne behandle Sagen.
 
Med sand Höiagtelse
 
Deres J. C. Jacobsen
 
d 19 Juni 1871.
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek