Back to the menu
1877-09-07
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-09-07
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Lange, Julius
Keywords: Philanthrophy; patronage;
Comments: A letter to Julius Lange about C. C. Peters sketch to a statue of Niels Juel which he has exhibited in the central hall of the University.
Transcription:
Emneord: Mcenvirksomhed; filantropi; Niels Juel;
Attachments:
Kommentarer: Brev til Julius Lange om professor Peters utidige opstilling af en skitse til en statue af Niels Juel i Universitetets festsal.
Transskribering:
 
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)
 
 
Carlsberg d 7 September 1877.
 
Herr Docent J. Lange
 
Jeg har i Aften af min Sön modtaget en Meddelelse, som i höi Grad har forbauset mig, nemlig at Herr Professor Peters, uden Komiteens Vidende og Tilladelse har opstillet en af ham udfört Skizze til en Statue af Niels Juel i Universitetets Festsal i Forbindelse med de af Komiteen bestilte Skizzer, som ere udstillede til samtlige Indbÿderes Eftersÿn för det af Komiteen til d 12 d. M. berammede Valgmöde.-
Da Komiteens Formand er fraværende, antager jeg, at det nærmest maa paahvile Dem som Komiteens Secretair at vaage over en sömmelig Ordens Overholdelse ved den af Komiteen foranstaltede Udstilling, ligesom jeg ogsaa troer, at De ifölge Deres Stilling til Academiet og til den paagjældende Professor bedst vil kunne gjöre ham opmærksom paa, at han ligesaalidt som andre Billedhuggere er berettiget til uden Indbÿdelse fra Komiteen, ja endog uden dens Samtÿkke, paa Sagens nuværende Standpunct at tage Deel i Koncurrencen med de ifölge Komiteens Opfordring tidligere udförte Skizzer.
Dette er jo saa klart, at det er ufatteligt at Herr Peters ikke selv har fölt det Upassende i hans Fremgangsmaade
s. 2
men det vilde dog være særdeles beklageligt dersom den hæderlige Kunstner paa Grund af Uklarhed i hans Opfattelse af havd der ikke er formelt tilladeligt og hvad der er "unfair", skulde paadrage sig en Ydmÿgelse eller vel endog en begrundet Beskÿldning for en mindre hæderlig Fremgangsmaade og jeg iler derfor med at bringe denne Sag til Deres Kundskab.

Deres ærbödige
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek