Back to the menu
1878-07-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Paris
Date: 1878-07-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Wolfhagen, Friedrich Hermann
Keywords: Achievements;
Comments: About J. C. Jacobsens many achievements.
Transcription:
 
Emneord: Selvbiografi;
Attachments:
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens mange resultater
Transskribering:
 
Naar der nu lægges saa megen Vægt paa hvad der kan anföres til Fordel for min Udstilling, bör der maaskee nævnes at jeg ved Udstillingen i Kbhvn fik Sölvmedaillen for Carlsberg Øl og at jeg ved Udstillingen i Wien 1873 fik Fortschritts-Medaillen for Export-Øl.
At jeg ved den hÿgieniske Kongres og Udstilling i Brüssel fik Medaille for en Afhandling med Tegninger om Chauffage og Ventilation de maisons exécutés et en activité depui 1854, vedkommer kun forsaavidt mit Brÿggeri, som jeg i dette har studeret og lært de Principper, som jeg har udviklet i Afhandlingen.-
Sluttelig skal jeg tilföie, at jeg
s. 2
har været den förste, som med Held har gjennemfört Dampkogning ved alle Brÿggerioperationerne og at mit Sÿstem som jeg meddelte og forklarede ved Brÿggercongressen i Wien er bleven fulgt og efterlignet i flere större Brÿggerier i Udlandet, nemlig af G. Sedlmayr, senior i München, af Grüber i Strasbourg, af Dherr Tourtel i Tantonville ved Nancy, osv.
At Dr v Gohren. Directeur for Institutet Francisco Josephinen i Mädling ved Wien i en nÿlig udgiven Brochure "Lesen und Forschung" paa den mest smigrende Maade har fremstillet Stiftelsen og Statuterne for Carlsberg Fondet og Laboratoriet som et mönster til Efterligning og indtrængende opfordrer til Stiftelsen
s. 3
af et lignende Institut i Østerrig har jeg allerede fortalt Dem.
Iövrigt har jeg modtaget lignende Beviser paa Anerkjendelse fra Dr Lermer i Triest, Professor Dr Thausing i Mädling, Prof Dr. Lintner og Dr Holzner i Weihenstephan, og Dr Griesmayer i München og last not least af Professor Pasteur i Paris.-
Nu skal De ikke sige at jeg sætter mit Lÿs under en Skjæppe!
 
Deres ærbödige
 
J. C. Jacobsen
 
Grand Hotel 1/7- 78
 
Höivelbaarne
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek