Back to the menu
1879-04-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-04-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Ussing, Johan Louis
Keywords: Patronage;
Comments: J. C. Jacobsen informs professor Ussing that he has asked the medallist Harald Conradsen to make the medal for J. N. Madvig.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed.
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen meddeler professor Ussing at han har truffet aftale med medaljøren Harald Conradsen om at udføre medaljen til J. N. Madvig.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)


Herr Professor Ussing

Da jeg paa Grund af lidt Upasselighed har maatte holde mig inde, har jeg ikke endnu meddelt Dem, hvad jeg dog nu ikke vil udsætte længere, at jeg har truffet Aftale med Medailleur Conradsen om Udförelsen af en Medaille for Madvig, som kan blive færdig i rette Tid. Den ene Side med Brystbilledet har han strax taget fat paa, men han önsker ogsaa saasnart skee kan at erfare om der paa Reversen skal staae en Indskrift

s. 2

eller en plastisk Fremstilling. Han vidste ikke noget Motiv, der kunde benÿttes og jeg kunde ikke hjælpe ham, men det maa jo ogsaa blive de Herrer Lærdes Sag at udfinde om der i Madvigs Virke er Noget, der lader sig antÿde paa en tilstrækkelig klar og tÿdelig Maade i et Basrelief; hvis ikke maa det jo hellere siges med Ord, naturligviis i det fuldkomneste Latin!

Deres ærbödigevJ. C. JacobsenvCarlsberg 2 April
1879
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek