Back to the menu
1879-10-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-10-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Ussing, Johan Louis
Keywords: Patronage;
Comments: J. C. Jacobsen is not satisfied with the portrait on the medal....
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed
Attachments:
Kommentarer: Om utilfredshed med medalje.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)


Carlsberg 10/10-79

Herr Professor Ussing

Da jeg ikke kan kome til Dem idag og sandsÿnligviis heller ikke imorgen maa jeg tilskrive dem et Par Ord om Medaillen, som ikke ganske tilfredsstiller mig, idet jeg finder Trækkene noget haarde og Udtrÿkket mindre mildt end jeg önskede at see det.
Læg mærke til Kindbenet, naar Lÿset kommer lidt fra oven; men jeg har iövrigt Betænkelighed ved at opfordre en Kunstner til at rette ved et Portrait af hensÿn til en Andens Opfattelse, da Kunstnerens egen Totalopfattelse alene er istand til at bringe Enhed i Værket.-

Hvad Antallet af Exemplarer af forskjellige Slags angaaer, bör der efter min Mening i hvert Fald præges et rigeligt Antal i Bronze, mindst et Par hundrede Stÿkker og maaskee flere og af Sölv mindst et

s. 2

Dusin Stÿkker, men först og fremmest maae vi vel bestemme Vægten, d.v.s. Tÿkkelsen og prisen for Madvig's Exemplar i Guld, forsaavidt vi ikke allerede have definitivt slaaet dette fast.
Jeg veed ikke om jeg kan beholde Blÿ-Aftrykkene, men jeg lader dem ligge indtil de eller Conradsen sender Bud efter dem.-

En af de förste Dage haaber jeg at kunne komme til Regentsen.

Deres ærbödige

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek