Back to the menu
1879-12-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-12-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Ussing, Johan Louis
Keywords: J. N. Madvig; medal; patronage;
Comments: J. C. Jacobsen thanks Ussing for the delivery of the Madvig medals.
Transcription:
Emneord: J. N. Madvig; medalje; mæcenvirksomhed;
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen takker for modtagelsen af Madvig-medaljerne og gør sig tanker om hvorledes de skal sælges og fordeles.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)


Herr Professor Ussing

Tak for de tilsendte, nei, personlig overleverede Medailler. Jeg beklager at jeg gik Glip af den Fornöielse at hilse paa Dem og tale med dem.-
Den eller de manglende Sölvmedailler maa Conradsen levere snarest muligt; ligeledes maa han spores til at skÿnde sig med Bronzemedaillerne som burde have været i Subscribenternes Hænder Dagen efter Festen. Saasnart disse ere blevne forsÿnede, bör det uden Ophold bekjendtgjöres, at der endnu ere nogle Exemplarer af Madvig Medaillen disponible og at de kunne erholdes for N. N. Kroner Stÿkket (hvilket De og Conradsen maa bestemme) hos N.N. (formentlig en större Boghandler, f.Ex. Höst, Lind, Reitzel).
Jeg er ganske enig i at Christiania
s. 2
og Lunds Universiteter bör have et Exemplar; men hvorfor ikke Upsala og Helsingfors, som nÿlig vare repræsenterede her ved Universitetsfesten og ganske vist kunne önske at see Madvigs Billede?
At de Rectorer, som have været særligvirksomme Medarbeidere i vor Virksomhed, erholde Exemplarer maa jeg være ganske enig.

Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen
Carlsberg 2/12-79Herefter tegninger
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek