Back to the menu
1881-07-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-07-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Frølich, Lorenz
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: J. C. Jacobsen gives his apologies to Frølich because he has not yet received an answer to his proposition.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen undskylder overfor Frølich at det endnu ikke har været muligt at give ham et svar på et forslag.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)


Carlsberg 19 Juli 1881.

Hr Historiemaler Frölich

Jeg maa bede Dem undskÿlde, at jeg ikke tidligere har besvaret Deres Brev, fordi jeg först maatte tale med de andre Herrer i Bestÿrelsen om Deres Forslag, som forekommer mig meget tiltalende, men hvorom jeg dog ikke kan danne mig nogen klar Forestilling.
Paa Grund af snart den Ene, snart den Andens Fraværelse, har den paatænkte Konference imidlertid hidtil været umulig men nu vil der meget snart blive afholdt et Bestÿrelsesmöde, i hvilket Deres Forslag vil blive overveiet og De vil saaledes snart kunne vente at höre fra Bestÿrelsen

Med Höiagtelse deres ærödige

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek