Back to the menu
1881-08-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-08-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Trap, J. P.
Keywords: Fire insurance;
Comments:
Transcription:
Emneord:
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen skal fungere som referent i et kommisionsmøde om brandforsikringen og er derfor forhindret i at komme til et møde Trap har indkaldt til.
Transskribering:
 
Scanning  (højreklik og åbn i nyt vindue)


Höivelbaarne
Hr Geheimeraad Trap

Jeg er Dem særdeles forbunden for den venlige Indbÿdelse til et Möde paa Frederiksborg paa Onsdag, men maae beklage at jeg ikke kan komme tilstede, da jeg samme Eftermiddag skal fungere som referent i et talrigt Kommissionsmöde angaaende et af mig fremsat Forslag til en nÿe Fundats for Brandforsikkringen, hvilket Möde nu ikke kan tilbagekaldes.

Med udmærket Höiagtelse
ærbödigst
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek