Back to the menu
1881-04-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-04-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Ottilia
Keywords: Christian Larsen
Comments: Om medarbejder Christian Larsen
Transcription:
Emneord: Christian Larsen
Attachments: 1881-04-13 brev til Ottilia Jacobsen om Christian Larsen, plac. Indkomne breve.pdf
Kommentarer: Via stambogen dateret til 1881-04-13
Transskribering:
Kjære Ottilia
I Anledning af din Forespörsel om Christian Larsen maa jeg meddele, at han blev casseret som 2den Kjældersmand, fordi han 2 Gange med et Par Maaneders Mellemrum, havde forseet sig grovt ved om Natten at lade Urten svale ned til 2 Grader istedetfor, som Reglen og Ordnen var til 4½ Grad og denne Skjödeslöshedsfeil henmannede (??) han endnu paa en meget graverende Maade ved at skrive en falsk Angivelse paa Karret, at Gjären var tilsat ved 4½ Grad og ved i Smug at tilsætte en stor Mængde Gjær.-
Han blev derfor afsat som Kjældersmand, men da jeg ikke kunde afskedige ham, uden at give ham Pension, ansatte jeg ham til andet Arbeide paa Gaardspladsen, men da han ikke vilde blive hos mig under disse Betingelser, forlangte han at
reise strax uden Pension, og jeg blev ham saaledes quit.-
Han kan saaledes ikke bruges til nogen Tjeneste, som kræver Ærlighed og Paalidelighed og det vil ogsaa see noget sort ud, om Carl antog Folk, som jeg havde casseret.
Din hengivne
J. C. Jacobsen
Mandag Formiddag
P.S. da Christian Larsen förste Gang forsömte at     og skrev falsk paa Karret blev han ifölge Reglementet mulcteret med 25  Kr.
Da han begik den samme Feil 2den Gang, erindrede jeg ikke strax hans forrige Feil, og dicterede ham derfor ligeledes en Mulct af 25 Kroner, men da han nægtede at betale denne, blev jeg af Kogsbölle og Kühle gjort opmærksom paa, at det
var 2den Gang og vi vare da alle 3 enige om, at han maatte casseres.
 
 
 
 
Archive Reference: CA 000002607/000000296. Indkomne breve, privat