Back to the menu
1879-12-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-12-13
Author: Dahlerup, Vilhelm
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Hvidtfeldt column
Comments: Thanks for a salary
Transcription:
Emneord: Hvidtfeldtsøjlen
Attachments: 18791213 brev Carl Jacobsen.pdf
Kommentarer: Tak for et honorar
Transskribering:

Kjbh. 13 Dec. 1879

 

Kjære Hr. Jacobsen jun. !

 

Først bringer jeg Dem min Tak for det modtagne Honorar – Dernæst maa jeg meddele at jeg har flere Detailletegninger til "Mykene" hvoraf jeg tillader mig at fremsende én (Taarnet) de øvrige er det maaske bedst jeg opbevarer til udførelsens Tid kommer – Til Slutning vil jeg gjerne bede om Forlov at laane de smaa malede Tegninger – da jeg ingen Copi har og da jeg gjerne – af og til vil sysle lidt med "min kjære stædige Tante"

I næste Uge haaber jeg at Hvidfeldtsøilen er præsentabel

 

Deres hengivne

V Dahlerup

 

P. S.

I dette Øieblik modtog jeg Deres ærede Meddelelse – og haster med at fremsende de ønskede Tegninger – Det berører mig lidt at skilles saa brat fra Disse –

 

Deres V. D.

Archive Reference: CA 000002607/000000296