Back to the menu
1879-06-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Plymouth
Date: 1879-06-24
Author: Beyer, Petrus
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords:
Comments:
Transcription:
Emneord:
Attachments: 18790624 brev til C.J.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
Fregatten Sjælland d. 24/6. 79. ved Plymouth
S. T.
Hr. C. Jacobsen !
Jeg bekjender ærligt, at jeg sjældent er bleven saa overrasket, som da jeg lige inden vi lettede fra Vedbæk modtog Deres elskværdige Takskrivelse for min Bistand, som for mit vedkommende var saa ringe at den Kunde betragtes som ingen, det glæder mig imidlertid at De nu betragter det noget anderledes, at jeg har været saa heldig at være netop den, hvem Studenterne Skylder saa megen Erkjendtlighed, en lille Smule til Hjælp.
Jeg tilstaar at Deres Hukommelse er betydelig bedre end min, jeg aner nemlig aldeles ikke, at jeg har brugt de Udtryk, der, som de siger, har ledt Dem til at  …..  mig, men vist er det at jeg ikke vil glemme Deres elsværdige Forekommenhed og vil naar jeg kommer tilbage til Vedbæk Nyde mine Navne med stor Fornøielse og derved endyderligere mindes at jeg har Grund til at være Deres meget
 
forbundne
 
Petrus Beyer
Archive Reference: CA 000002607/000000296