Back to the menu
1879-12-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-12-04
Author: Carlsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Measurements
Comments:
Transcription:
Emneord: Opmåling
Attachments: 18791204 brev til C.J.pdf
Kommentarer: Brev vedrørende opmålinger på Ny Carlsberg. Tal på bagsiden med Carl Jacobsens håndskrift
Transskribering:
4/12 79
S. T. 
Hr. Brygger C. Jacobsen jun.
Ved at fremsende det af Dem ønskede Kort over Parcellerne mellem Pavillon – og Alliancevei, tillader jeg mig at oplyse at …. af Bakkegaardens Jorder, øst for Alliancevei, mellem Kogsbøl og Bakkegaardsvei ifölge en tidligere Opmaaling   …. Udgjör c. 47000 kvadratalen, hvoraf c. 32000 kvadratalen ligger paa Amtets Grund, Resten ligger paa Kjöbenhavns.
Facaden mod Bakkegaarden er angivet til c: 365 kvadratalen
Med højeste Agtelse
Deres ærbødige og forbundne
Carl Carlsen 

 
Archive Reference: CA 0000002607/00000296