Back to the menu
1879-12-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-12-30
Author: Stein, Theobald
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Greetings; Carstens Monument; patronage;
Comments: Th Stein is eager to show Carl Jacobsen his monument of Asmus Jacob Carstens.
Transcription:

 

Emneord: Carstens Monumentet; mæcenvirksomhed;
Attachments: 18791230 brev til C.J.pdf
Kommentarer: Th Stein er ivrig efter at vise Carl Jacobsen sit monument for Asmus Jacob Carstens.
Transskribering:
Th. Stein
 
Kjære Hr. Jacobsen!
Min lille Dreng har Mæslinger derfor har jeg desværre ikke kunnet hilse paa Dem og Deres Frue eller Forældre i denne Juletid. Igaar var han dog atter lidt oppe, og Quarantainen er vel nu atter snart forbi.
Jeg længes efter at vise Dem Carstens, der om 14 Dage er færdig. Der er mange Kunstnere der have seet den, deriblandt min ven Bloch, og jeg er nogenlunde Rolig for resultatet. Om 14 dage tager jeg så fat paa basreliefferne, alle paa een Gang.-
Nu da det gamle Aar nærmer sig sin Ende sender jeg Dem, kjære Ven, en hjertelig Tak for al Deres store Venlighed og Tillid, hvorved dette Aar er bleven saa betydningsfuldt for mig. Gid al Held og Lykke maa følge Dem og Alle Deres i det kommende Aar det ønsker
Deres altid hengivne
Th. Stein
 
30 December 1879
Archive Reference: CA 000002607/000000296