Back to the menu
1879-10-31
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-10-31
Author: Petersen, Th. E.
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Albertina
Comments: From Theodor Emil Petersen public trustee
Transcription:
Emneord: Albertinalegatet
Attachments: 18791031 brev til C.J.pdf
Kommentarer: Fra Overformynder Theodor Emil Petersen
Transskribering:
Kjøbenhavn 31 Oktober 1979. Stormgade 17 'a'

Høistærede Herr Jacobsen!
Tak for Deres venlige Brev fra igaar. Det har selvfølgelig kun kunnet være mig kjært, at de har holdt "Albertina" og Omsorgen for Deres Familie ude fra hinanden, og er det min fulde Overbevisning, at De hermed har undgaaet at nedlægge en Spire, som muligen kunne have baaret en bitter Frugt i Familien. Jeg vil nu ret haabe og ønske, at De maa have den Glæde og Tilfredsstillelse af Deres Kunstnerlegat, som De venter Dem og ærlig har fortjent ved en saa smuk Gave. Jeg er naturligvis til Deres Tjeneste, naar De vil sikre Deres Deres Familie, hvad i øvrigt let kan ordnes ved et Gavebrev.
Vi ere nu installerede i Stormgade 2. Sal, og med det Haab at disse Linier maa finde Deres fine vel forbliver jeg med venlig Hilsen fra min Hustru
Deres hengivne
Th. Petersen
Archive Reference: CA 000002607/000000296