Back to the menu
1886-06-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Geneve
Date: 1886-06-22
Author: Løytved, Julius
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords:
Comments:
Transcription:
Emneord:
Attachments: 18860622 brev til C. J.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
Hotel Beau Rivage
Genf 22 Juni 1886

Deres venlige Skrivelse adresseret til mig i Aix les Bains modtog jeg i Paris, hvor jeg har opholdt mig et par uger. – Det gjorde Herr Clermont Ganneau meget ondt ikke at have seet Dem, Deres palmyrinske Samling har han annonceret i Journal Officiel, han abeiter paa Indskrifterne som han med Deres Tilladelse vil publisere i Revue Archéologiques -. –For at gjøre et fuldstændigt Arbeite, var det ønskelig at photographier kunde blive tagne af enhvær Buste.-
Det glæder mig at høre at De haver kjøbt de skjønne Sager i Paris, jeg haaber at see dem naar jeg kommer hjem-.- ogsaa haaber jeg at De har modtaget the 28 Kister fra Friesh
Mumien syntes ikke at være underveis endnu, Lamperne og nogle Mynter fra Palmyra har jeg med, Terracotta Stykkerne skriver Profs Euting at han har sendt Dem, det hel vil foruden de sidste Stykker also været samlet hos Dem i en kort Tid.-
Jeg tillod mig at sende Dem 2 Revue Archéologique, hvori de fundne phoenikiske Inskrifter ere publiserede som vistnok vil interessere Dem –
Jeg har opholdt mig her et Par Dage og ved denne skjønne Sø og Omegn – men vil være i Paris igjen næste Løverdag Aften og bliver dér et par Dage, (min Adresse er i Paris Hotel Anglo Francais 6 Rue Castiglione) jeg haaber at være i Roeskilde den 5 eller 6 Juli, og bliver 11 a 12 Dage i Danmark – da jeg maae være i Syrien igjen mitte August. - . –
Med mange hjærtelige hilsner til Dem og Deres Fru
Deres ærbødige og hengivne
Julius Løytved
Archive Reference: CA 000002607/000000296