Back to the menu
1881-12-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-12-19
Author: Müller, Sophus
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Philantrophy;
Comments: Return of money
Transcription:
Emneord: Filantropi;
Attachments: 18811219 brev til C.J.pdf
Kommentarer: Tilbagebetaling af 1000 kroner.
Transskribering:
Idet jeg i Henhold til vor Aftale tillader mig, rent forretningsmæssig, at tilbagegive Dem vedlagte 1000 Kroner, som De gav mig for et par Maaneder siden, er jeg glad over at kunne medsende 1000 Tak; jeg har Raad dertil og har endda en god Slump paa Tungen og i Hjertet endnu.
Med Høiagtelse
Deres hengivne og
taknemmelige
Sophus Müller
København 19 Decembr 1881.
Hr. Brygger C. Jacobsen jun.
Archive Reference: CA000002607/000000296