Back to the menu
1886-08-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Portel pres Boulogne sur mer
Date: 1886-08-02
Author: Tuxen, Lauritz
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Ottilia Jacobsen; portrait
Comments:
Transcription:
Emneord:
Attachments: 1886-08-02 brev til C.J.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
Kjære Hr. Jacobsen!
Jeg formoder at de alt har faaet Deres Hustrus Portrait hjem igjen, hvad jeg i Grunden er temmelig kjed over. Det er en Genistreg af Mogensen, der uden at forhøre sig nærmere har givet Ordre i mit Navn til at lade Billedet expedere tilbage til Kjøbenhavn; da Komisssionæren i Paris med min Fuldmagt henvendte sig paa Salonen for at faa det udleveret var det allerede afsendt.
Min Hustru var meget kjed af det; da hun har opholdt sig i længere tid i Gent har hun mange gode dér, og vilde derfor gjerne have set mig repræsenteret paa Udstillingen; nu er det for sent.
I haab om at de og Deres Hustru befinde Dem vel, sende vi Dem vore bedste Hilsener
Deres hengivne
L. Tuxen
D. 2den Aug. 1886
Place belle-vue à Portel pres Boulogne s/mer
Archive Reference: