Back to the menu
1880-07-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-07-19
Author: Christian IX
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: A letter from king Christian 9 in which it is notified that V. Bissen shall make a bust of J. C. Jacobsen for display at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1880-07-19 brev til J.C. Jacobsen.pdf
1880-07-19 kuvert til brev.pdf
Kommentarer: Brev fra Christian 9 hvori det meddeles at man vil lade V. Bissen udføre en buste af J. C. Jacobsen til opstilling på Frederiksborg Slot.
Transskribering:

"Os Elskelig Hr. Capitain, Dr. Phil. Jacob Christian Jacobsen Ejer af Bryggeriet Carlsberg Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand"
Vi give Dig hermed allernaadigst tilkjende, at Vi i Anerkjendelse af din varme Fædrelandskjærlighed og dit opofrende Borgersind, hvorom din Virksomhed i det Almenes Tjeneste saa ofte og i saa rigt Maal har baaret Vidne, haver ladet Din Portrætbuste udføre i Marmor af Billedhugger Vilhelm Bissen, hvorfor Vi, med særligt Hensyn til den store Interesse hvormed Du stadig har omfattet Frederiksborg Slot, haver skjænket samme til det efter dit Initiativ oprettede Nationalhistoriske Museum i Kongefløjen paa bemeldte Slot, for at indlemmes i den Samling af fremragende af Fædrelandet fortjente Mænd som der i Tiden vil finde Plads.
Befalende dig Gud!
Givet paa vort Slot Christiansborg den 19 Juli 1880
Archive Reference: CA 210