Back to the menu
1876-11-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-11-28
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Müller, Sophus
Keywords: Patronage;
Comments: J. C. Jacobsen makes a sum of 1450,00 kr. available for the Department of Antiquities at the National Museum.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed;
Attachments: 1876-11-28 brev til Sophus Müller, Nationalmuseet, u. FA-nr.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen stiller en sum på 1450 kr. til rådighed for Antiksamlingen på Nationalmuseet.
Transskribering:

Herr Etatsraad Müller.
Hermed sender jeg Dem Quittering for det til mig udbetalte Beløb af 1450 Kroner, som jeg i sin Tid har udlagt for Antiksamlingen.
Jeg tillader mig Hermed at tilstede Dem den ovennævnte Sum, som jeg i Henhold til mit tidligere mundtlige Tilsagn stiller til deres Disposition til Anvendelse ved Anskaffelser, udenfor de af Staten bevilgede Midler, til Antiksamlingen.
Carlsberg d. 28 November
1876.
Med Höiagtelse
Ærbödigst
J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA