Back to the menu
1869-06-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-06-03
Author: Overtoldinspectoratet
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Permission
Comments: Permission to import 4 bronze statuettes for Count Moltke Hvidtfeldt
Transcription:
Emneord:
Attachments: 1869-06-03 fra Overtoldinspectoratet.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
Overtoldinspectoratet
for Kjøbenhavn
Den 3die Juni 1869
 
I Anledning  af Hr. Kapitainens Andragende meddeles herved at Generaldirectoratet for Skattevæsenet under 2den dennes har bevilget , at 4 af Dem i Udlandet til Grev Moltke Hvidtfeldt bestilte Bronzestatuer ved deres Ankomst hertil i sin Tid i Henhold til § 18c i Lov af 4de Juli 1863 indgaa Toldfrit uden Attest fra Kunstakademiet for, at de ere Kunstværker
Herom er 2det Told……… meddelt det Fornødne.

Til
Hr. Kapitain Brygger Jacobsen
Archive Reference: