Back to the menu
1866-04-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1866-04-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: Application for building license
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1866-04-25 ansøgning om byggetilladelse.pdf
Kommentarer: Ansøgning om byggetilladelse.
Transskribering:
 
Jeg undlader ikke hermed at anmelde, at jeg nu agter at fuldføre den tilbagestaaende Deel af det under 4 Februar 1863 anmeldte og under 5te s.M. approberede Bygnings-foretagende, nemlig Ombygning med Grundmuur af en Del af den Bindingsværklagerbygning, af hvilken Ombygning kun den underste Etage blev udført i 1863. –
Angaaende Ombygningen af den øvrige Deel af samme Bygning skal jeg om nogle dage fremsende Melding med behørige Tegninger.
 
Carlsberg ved Valby d 25 April 1866
 
J. C. Jacobsen

Brygger
Til Bygningsinspectionen i Frederiksberg District
Archive Reference: CA 0000031959/0000007643