Back to the menu
1866-12-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1866-12-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: Application for building permission
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1866-12-03 ansøgning om byggetilladelse.pdf
Kommentarer: Ansøgning om byggetilladelse.
Transskribering:
 
 
I et af de Værelser, som jeg med Bygningsinspectionens Tilladelse lader indrette i den af Grundmuur ombyggede Lagerbygning paa Carlsberg ønsker jeg anbringe et lille Aflukke til en Alkove, hvilket jeg ønsker at udføre med et høvlet og malet Træskillerum. Uagtet dette Skillerums Lidenhed, anseer jeg det dog for tvivlsomt om det efter Bygningsloven kan udføres uden særlig Approbation, hvorom jeg derfor hermed tillader mig at andrage. –

Ærbødigst J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d 3 Decbr 1866.
 
 
Tilladt i Henhold til Byg…. Erklæring, 12 Dcbr 1866
H. C. H. Wolf
 
Til Bygningscommissionen for Frederiksberg
Archive Reference: CA 0000031959/0000007643