Back to the menu
1894-03-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1894-03-28
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Bache, Otto
Keywords: Art; Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: Order of painting of Christian IX on horseback.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; kunst;
Attachments: 1894-03-28 brev til Otto Bache.pdf
Kommentarer: Bestilling af maleri af Christian IX til hest.
Transskribering:
 
28-3-94

Kjære H. Professor Bache
Herved har jeg den glæde at meddele Dem at jeg har faaet svar fra H. M. Kongen, at han "gjerne giver sit Samtykke til Udførelsen af denne Plan (nemlig Portrættet til Hest) og er villig til at "sidde" for den af Dem (mig) udpegede Kunstner, Prof Otto Bache, hvis Valg til dette Hverv, kun har
s. 2
kunnet være H. Maj. kjært".
Nu bliver det altså Deres Sag at sætte Den i Forbindelse med Kongen.
Vi sees vel paa Löverdag, hvis De synes kunne vi maaske i Fællesskab dér hilse paa Kongen.
Jeg har meldt mig til Audients paa Mandag.
Deres hengivne
Carl Jacobsen.
Archive Reference: CA 000031959/000007643