Back to the menu
1885-01-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-01-18
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bajer, H
Keywords:
Comments: Recomendation to H. Bajer
Transcription:
Emneord:
Attachments: 1885-01-18 anbefaling til H. Bajer.pdf
1885-01-18 kuvert til anbefaling.pdf
Kommentarer: Anbefaling til H. Bajer
Transskribering:

Hr. Cand pharm H. Bajer har i 3 Aar været i Function ved mit Bryggeri, Gl. Carlsberg, og i de sidste 2½ Aar som directeur.. Hr. Kühles nærmeste Medhjælper taget Del i Ledelsen af alle de forskjellige Dele af Brygnings…. Hermed har han faaet rig Lejlighed til at gjøre sig fortrolig med disse og til at udvide de theoretiske og praktiske Kundskaber han i forveien var i Besiddelse af, ligesom han med den Iver og Interesse, hvormed han har helliget sig ……Haver han erhvervet sig en fyldig Indsigt i hele den baierske Brygningsmetode

 

Ifølge min bedste Overbevisning maa jeg derfor ansee Hr Inspecteur Bajer for særdeles godt udrustet til paa egen Haand at forestaae Driften af et baiersk Ølbryggeri, hvortil hans gode, naturlige Begavelse og hans hæderlige og rolige Karacter ogsaa gjör ham særdeles skikket.

 

Gamle Carlsberg 18 Januar 1885.

 

J. C. Jacobsen

Brygger.

Archive Reference: