Back to the menu
1876-04-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-04-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt
Keywords: Carlsberg; Pompeji; Pompei
Comments: Application for license to build a green house (Pompeji) at Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Carlsberg;
Attachments: 1876-04-29 ansøgning om byggetilladelse, Pompei.pdf
Kommentarer: Ansøgning om byggetilladelse til at opføre et væksthus (Pompeji) på Carlsberg.
Transskribering:

 

Til Bÿgningsinspecteuren i Frederiksberg District

 

Hermed fremsendes Tegninger in duplo til et Væxthuus, som jeg agter at lade opföre paa min Eiendom Carlsberg ved Valby.

Den midterste Deel af Bÿgningen opföres af 20 doriske Söiler af haard Faxe Kalksteen, hvilket bære et muret Gesims og derover et hvælvet Glastag paa Jernspær. Gangen udenom Söilerne dækkes af et Tag af Muurværk mellem Jernbjelker med Belægning af Asphalt.- Huset skal opvarmes ved Damprör.
Opförelsen af denne Bÿgning agtes paabegÿndt snarest muligt.

 

Ærbödigst

 

J. C. Jacobsen

 

Carlsberg 29 April 1876


Approberes til Opførelse under Betingelse af, at de anvendte Konstruktioner udføres overensstemmende med de i Deres Skrivelse af 6.  Maj opgivne Dimensioner og at Bygningslovens Forskrifter i det hele nøje overholdes.-

Frederiksberg Bygningsdirektorat d: 12 Mai 1876.


 

Archive Reference: 000031959/000007643