Back to the menu
1910-01-27
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1910-01-27
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Feilberg, Ditlev Nicolai
Keywords: Family life;
Comments: Letter to Ditlev Nicolai Feilberg.
Transcription:
Emneord: Familieliv;
Attachments: 1910-01-27 brev til Feilberg.pdf
Kommentarer: Brev til Ditlev Nicolai Feilberg.
Transskribering:
 
27-1-10
 
Kjære Hr. Feilberg
Hjertelig Tak for Deres venlige Brev af 10-12-9 som jeg længe har villet besvare.
Det gjör mig ondt, at De har maattet forlade den gode Stilling i Mexico; men De har jo dog Haab om at faae den igjen.
Schreibele er jo et udmærket, vel absolut i Class, Ticore, og dettrøster mig noget at vide Dem dér – dér vil Tiden vel næppe være spildt, der kommer jo dér stadigt noget Nyt og Godt frem.
I Buffalo vil De vist finde opstillet et Exemplar i Bronze af Michelangelos David, mage til den der staar ved Kunstmuseet her.
Hos os er der ikke meget Nyt. De saae jo Ølkammen, som nu er i god Gang og giver os et bedre mere kulsyreholdigt  : tillige fyldigere Øl. Den har Poulsen stor Ære af – den er jo i Virkeligheden hans Værk.
Men han overanstrenger sig det  kjære Menneske. Nu ligger han i disse Dage paa sine Gierninger lidende af Nervøsitet.- Ja det troer jeg   Jeg har tit sagt det til ham, men hans Energi er ikke til at töjle. Jeg haaber at dette vil være en Lektie for ham, saa at han …. Noget mere i Fremtiden. Og … Dages Hvile i Sengen har han længe trængt til.
Jeg haaber ar disse Linier maa træffe Dem ved……… og jeg beder Dem med mine bedste Ønsker for Dem og Frue at modtage en hjertelig Hilsen
Fra Deres hengivne
Carl Jacobsen
Archive Reference: 000031870/000007573 Vagn Jacobsen Arkiv, æske 2