Back to the menu
1869-09-05
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-09-05
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Kogsbølle, Erhard
Keywords: Salary; friendship;
Comments: J. C. Jacobsen sends Kogsbølle a bonus as a sign of his gratitude.
Transcription:
Emneord: Venskab; filantropi;
Attachments: 1869-09-05 brev til Kogsbølle FA 17-004-00004.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen sender Kogsbølle et gratiale som tegn på sin taknemmelighed.
Transskribering:

Kjære Herr Kogsbølle!
Forinden vi paany begynder vort Vinterarbejde føler jeg trang til at bringe Dem min varmeste Tak for den sjældne Omhu og Utrættelighed, hvormed De under min Fraværelse i Sommer har ordnet og ladet de talrige Arbejder af alle mulige Slags her paa Carlsberg.
Det var i Tillid til denne Deres Utrættelighed og til Deres opofrende Hengivenhed, at jeg lagde denne Byrde paa Deres Skuldre, men jeg er noget undselig ved at have trukket saa stor Vexel paa Dem.
Deres Hengivenhed kan jeg ikke betale med Penge, men jeg haaber, at De ikke vil forsmaa indlagte Honorar som et simpelt Vederlag for den Møie, jeg ved min Fraværelse har paadraget Dem.
Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen
Carlsberg, d. 5. Septbr. 1869
Archive Reference: FA 17-004-00004