Back to the menu
1869-12-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-12-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Kogsbølle, Erhard
Keywords: Friendship;
Comments: J. C. Jacobsen expresses his gratitude and sends Kogsbølle a siphon as a Christmas present.
Transcription:
Emneord: Venskab;
Attachments: 1869-12-24 brev til Kogsbølle FA 17-004-00005.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen takker Kogsbølle og sender ham et kulsyreapparat i julegave.
Transskribering:


Juleaften 1869.

Kjære Herr Kogsbølle
Naar jeg seer hen til hvormeget jeg skylder Dem for den sjældne Nidkjærhed og Dygtighed og den utrættelige Flid, hvormed De i alle Retninger staar mig bi, er det kun en ringe Gjængjæld jeg byder Dem, naar jeg beder Dem som Julegave at modtage mit Kulsyreapparat med Tilbehør samt Beholdningen af Siphons etc. (med Undtagelse af 100 Stk af de couleurte Siphons til mit eget Brug). Dette Apparat har i min Haand kun ringe Værd, men i Deres tvivler jeg ikke paa at det kan blive til Nytte og dermed er Hensigten med dets Anskaffelse paa den ønskeligste Maade opnaaet.
Med det Ønske at Deres private Foretagener maa krones med al det Held, som Deres Dygtighed og Udholdenhed forjætter og at De allerede i det kommende Aar maa faa tilfredsstillende og lovende Resultater deraf, forbliver jeg
Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA 17-004-00005