Back to the menu
1881-02-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-02-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Kogsbølle, Erhard
Keywords: Friendship;
Comments: J. C. Jacobsen sends Kogsbølle a gift in gratitude for 25 years of good cooperation.
Transcription:
Emneord: Venskab;
Attachments: 1881-02-11 brev til Kogsbølle FA 17-004-0007.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen sender Kogsbølle en gave som tak for 25 års godt samarbejde.
Transskribering:
Carlsberg, d. 11. Februar 1881.
Kjære herr Kogsbølle.
Naar jeg kaster et Blik paa Carlsberg Bryggeri som det nu er og sammenligner det med hvad det var for 25 Aar siden, kan jeg ikke undlade at mindes den overordentlig betydningsfulde Deel, De har havt i dets heldige Fremgang og i den Anseelse det har vundet og bevaret, ikke alene med Hensyn til Beskaffenheden af dets Produkt, men ogsaa med Hensyn til den sjældne Orden og Præsision, som hersker i alle Dele af Driften.
I Erkjendelse heraf bringer jeg Dem min varme og hjertelige Tak for den levende Interesse, den utrættelige Energi og den opofrende Samvittighedsfuldhed, hvormed De nu i 25 aar har anvendt Deres sjældne Evner til Bedste for mit kjære Carlsberg.
Jeg ved vel at De, ligesom alle faderlige Mænd søger og finder den bedste Løn i Deres Selvbevidsthed og at andres Tak i Sammenligning dermed kun har en underordnet Værd, men jeg haaber dog at al min oprigtige Taksigelse ved denne Leilighed maa have nogen Betydning for Dem og at den vil blive bevaret i venlig Erindring.
Som et varigt Tegn på min Erkjendtlighed beder jeg Dem at modtage medfølgende Minde om
Deres hengivne og forbundne

J.C. Jacobsen.
Archive Reference: FA 17-004-00007