Back to the menu
1881-03-07
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-03-07
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Lange, Carl Vilhelm, generaldirektør
Keywords: Taxation; tax;
Comments: J. C. Jacobsen asks Lange to return some publications he has borrowed to the Carlsberg Laboratory.
Transcription:
Emneord: Beskatning; skat
Attachments: 1881-03-07 brev til generaldirektør Lange, kopi.pdf
Kommentarer: J. C Jacobsen beder Carl Vilhelm Lange om at sende nogle publikationer han har lånt tilbage til Carlsberg Laboratorium. Lange var generaldirektør for skattevæsenet.
Transskribering:
 
Carlsberg 7 Marts 1881
 
Höivelbaarne
Herr Generaldirecteur Lange
 
Hermed tillader jeg mig at fremsende en Beskrivelse af det af mig ofte omtalte Maale -og Veie Apparat som benyttes ved
Ølbeskatningen i Bayern og som nu ogsaa bliver indfört i Nordtydskland (dersom den forelagte Lov vedtages).
Dersom de Skrifter, jeg i Fjor sendte Dem, ikke for Øieblikket ere af Vigtighed for Dem, ønsker Carlsberg Laboratoriet meget at faa
dem tilbage da de ofte savnes ved de Studier, som netop i denne Tid ere i Gang.
 
Med særdeles Höiagtelse

J. C. Jacobsen
Archive Reference: 000031960/000007644