Back to the menu
1887-04-21
Language: Danish (Denmark)
Location: Zante
Date: 1887-04-21
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Death; illness
Comments: Carls last letter from Greece to his father on the death bed in Rome.
Transcription:
Emneord: Død; sygdom;
Attachments: 1887-04-21 til J. C. Jacobsen fra Zante, CM 005-1981.pdf
Kommentarer: Carls sidste brev fra Grækenland til sin far på dødslejet i Rom.
Transskribering:
 
 
Zantes Havn 21-4-87
 
Kjære Fader,
Hvor underligt at sidde her for Anker i Zantes Havn - uden at vide andet end den lakoniske Depeches Ord " père peu mieux".
Vi have ikke, som jeg skrev Dig til i Mandags, faaet nogensomhelst anden Underretning om dig siden den 9de April, hvor Bertas Brev visselig ikke var meget trösterigt. Da dette "peu mieux" jo ikke engang refererer sig til det Brev, siger det jo i
Virkeligheden Intet.
s. 2
Vi haabe nu at modtage Telegram paa Løverdag i Athen - blot det da maa give os Beroligelse.
Mon Du ogsaa veed hvor inderligt jeg er knyttet til dig - intet ...... ligger ligger mellem min sønlige Kjærlighed og dig.
Du er for mig den bedste Borger og den kjære Fader. Du er det Mønster som jeg altid tænker
s. 3
mig til Efterligning, og Du bör vide at ligesom jeg selv attraaer at fölge Dit Spor som Brygger, Borger og Mand saaledes haaber jeg at Din Aand ogsaa i det næste Led maa leve i mine Börn.
Hvis Gud dertil vil give sin Velsignelse, da ville de og jeg heller ikke have levet forjæves.
Jeg længes kun efter at komme til Rom for at være hos Dig.
Opholdet i Grækenland kan nu afbrydes naar
s. 4
det skal være.
Gid vi havde det Telegram der er endnu længe til Løverdag!
Din hengivne
Carl
Archive Reference: CM 5/1981