Back to the menu
1887-04-30 and following
Language: Danish (Denmark)
Location: Rome, Florence, Verona, Munich, Frankfurt, Kassel, Hamburg, Lübeck
Date: 1887-04-30 and following
Author: Jacobsen, Carl
Recipient:
Keywords: J. C. Jacobsen; death; Protestant Cemetary; Rome;
Comments: Carl Jacobsens diary notes abouth J. C. Jacobsens death in Rome and from the journey back to Copenhagen
Transcription:
Emneord: J. C. Jacobsen; død;protestantiske kirkegård; Rom;
Attachments: 1887-04-30, 01. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 02. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 03. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 04. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 05. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 06. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 07. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 08. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 09. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 09bis. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 10. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 11-12. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 13-14. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 15-16. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
1887-04-30, 17-18. J. C. Jacobsens død og rejsen hjem fra Rom.pdf
Kommentarer: Carl Jacobsens dagbogsnotater om J. C. Jacobsens død i Rom og fra rejsen tilbage til København
Transskribering:

s. 1
Den 30 April 1887
Ved Banegaarden kl 6 Morgen. Her modtages vi af Pasteurs, som sagde "Il est bien bien mal, vous allez le voir".
Min stakkels Fader laa i Sengen med et stønnende Aandedræt og uklart Blik. Han syntes ikke at bemærke at vi kom og stod ved ham. Da han blev gjort opmærksom paa os spurgte han, hvorledes det var at vi kom her men der var ingen Gjensynsglæde at se hos ham, han var i en synlig vild talte alle sprog mellem hinanden og uden synderlig Sammenhæng i Tanke.
s. 2
Talen var besværlig, utydelig, tit uforstaaelig, at stadig afbrudt af en Stirren, som da ogsaa syntes at afbryde Sammenhængen.
Jeg havde den Tanke at jeg heller ikke havde seet ham saadan.
Jeg forsøgte flere Gange at finde et lyst Øieblik.
Kjender du mig ikke Fader? Javist kjender jeg dig Carl eller lignende men efter et Par sammenhængende Ord begyndte han at tale om franske Verber o.s.v.
Engang begyndte han han tale om Overenskomsten næsten som i en vred Tone.
s. 3
Hvergang jeg sagde Du lider vist meget, svarede han rask Nei ikke det mindste.
Vel troer jeg ikke at hans Lidelser denne sidste Dag vare særdeles store, men jeg er ogsaa vis på at hans Svar kun betød at han vilde ikke tilstaae at han led.
Noget senere det var vel ved kl. 10-11 traf jeg et lysere Punct.
Jeg spurgte: Fader er du glad ved at se mig. Han svarede da ret klart og med et elskeligt Udtryk* (*Han gjorde en gestus med Hænderne som at omfavne mig) Hvor kan du spørge om det, naturligvis er jeg glad for at se Dig. Jeg sagde jeg havde ikke
s. 4
troet da jeg sagde Dig farvel paa Jernbanen at jeg skulde see Dig saa syg igjen.
Han sagde da at det var den største – han søgte efter Ordet – Begivenhed Begivenhed – Glæde- at vi havde været sammen og det var klart at dette var et udtryk for hans Tanke, men han begyndte da atter at tale vildt.
Jeg kjøbte nogle Roser og gav ham og holdt dem for Næsen. Han sagde kun de lugter ikke og syntes ikke at bryde sig om dem.
Da de andre sagde ham
s. 5
det er Roser som Carl giver dig sagde han Tak og saa venligt til mig. Han famlede da efter dem og lagde Haanden over dem. Jeg sagde en gang til ham
Du ved vist ikke hvor syg du er.
Han slog Øinene op og sagde rask "hvad mener du med det".
"Du er meget syg vist mere end Du troer" men han svarede ikke videre derpaa.
Jeg græd stærkt, men det syntes ikke at afficere ham. Jeg læste Herrens Velsignelse over ham i det jeg holdt paa hans Hoved, men heller ikke dette
s. 6
mærkede jeg at han tog Notice af.
Ved Kl. 12 blev han reist op i Sengen og kjendte Lægen Neotani.
Jeg læste Fadervor for ham men han syntes ikke at bemærke det.
Lidt efter kom Durante men han kjendte ham allerede ikke.
Efter Kl. 1 laa han blot med lukkede Øjne og stønnede*
Da Klokken nærmede sig 2 blev det svagere Ottilia og jeg gik ind til ham vare alene med ham jeg holdt hans høire Haand i min medens han drog sit sidste Suk.
s. 7
Lige før Dødøjeblikket sank hans Hoved mod den venstre Side hvor Ottilia Stod og hans Øine faldt paa hende med et Udtryk som han kjendte hende. Det var det sidste Indtryk han modtag i Livet.
Jeg bøiede mig hen over ham for maaske endnu ogsaa at faae et Blik, men da drog han det sidste svage Suk.
 
*Jeg sagde da "see paa mig Fader" men han saa nu ikke paa mig. Jeg sagde jeg trykker din Haand tryk min igjen" men det gjorde han ikke).
s. 8
Da Cami kom c Kl. 10 kjendte han ham godt og sagde min Søn er kommen og da jeg kom ind og min Moder sagde jeg var solbrændt oversatte han det paa Fransk, han talte ogsaa til Cami om at han jo vilde ledsage ham til Kjøbenhavn, under dette Cami Besøg…. Havde jeg dog Indtrykket af at han ikke var klar
s. 9
Afsendt
Rom den 26 April ("April" overstreget og "Marts" tilføjet med blyant) Athen. Løverdag kl. 3.45. Mille felicitations de tous à l'occassion de jour de fête. Grand succes aux exemsions projetées. Quand quittez vous Athenes Jacobsen
Olympia
d. 18 April Mandag

Père peu mieux Athen
Løverdag d. 23 April 9.25 Form.
Papa toujours dans les mèmes conditions, se rejouit de vous voir, les medicins ont beaucoup d'espoir malgré la gravité du cas.

de 24 April Söndag
11.25 Form
Conditions de sante comme hier, medecins de desireraient votre présence
Myhlenphort consul
11.30 Form Søndag
Nuit mauvaise forces
s. 9bis
affailles esperons pourtant
Laura

Efter disse Telegrammer blev Hjemrejsen strax besluttet
Mandag d 25 April 11.30 Form
Même situation, esperons toujours, medicins excellentes, emploient tout soins, stabilité
Laura
D 26 April Tirsdag Situation non aggravée par souffiance seulement faiblesse
Laura

Corfu
Den 27 April Torsdag Durante peu d'espoir
Neuhaus plus souffrant
s.  10
Fredag den 29 April over Brindisi fulgt efter til Caserta

1) kl. 10.20 Form
Situation le même esperons vous le trouvez vivant (ikke underskrevet)

2)
Papa souffiant sans espoir
Il a recu vos salutations tendres et vous en remercie (ikke underskrevet)

Pasteur sagde paa Banegaarden Løverdag Morgen da han modtog os. Il est bien, bien mal, vous allez le voir.
s. 11
Løverdag 30 April Eftermiddag. Jeg gik en Tour ned over Via Pedochia, Capitol forbi Forum, Collosseum, Constantin tilbage forbi Forum og over Capitol til Pantheon og forbi M Aurel Soilen til Corso. Jeg besøgte den lille Plads Piazza Monte d'Oro hvor vi havde boet for 25 Aar siden. Huset var ganske uforandret med Vindusfagene i de to Værelser som fordum. Jeg gik ned ad Via Condotti Lepri's Restauration var der ikke mere. Det var i det væsentlige den samme Vandring han og jeg havde foretaget for 25 Aar siden den første Aften i Rom.
 Søndag d. 1 Mai
Om Natten klokken 4 blev liget hentet og lagt i en Trækiste foret og omgivet med hvidt Töi.
Da det blev sagt at jeg ikke paa nogen Maade maatte følge til Kirkegaarden som
s. 12
er det … i Rom, noiedes jeg med at se det rulle bort i Rustvognen fra Hotellet.
Søndag Formiddag Toge vi til Frascati og kjørte en Tour i den friske Luft til Albano og tilbage.
Mandag 2 Mai
Jeg gik om Eftermiddagen til Hegerman Zindener (??) som jeg dog ikke traf. Derefter til Gesu

Tirsdag 3 Mai
Begravelsen foregik i Capellet paa den protest Kirkegaard. Jeg saa Harald Jerichaus Grav og lagde en af min Faders Roser paa Kisten (?) Jeg kørte med Ottilia over den nye Bro og de nye Kvarterer ved Engelsborg til S. Pietro, hvor vi hørte en særdeles skjøn Messe sungen af det pavelige Capel med Kastrater. Over Pantheon hjem.
s. 13
Onsdag d 4. Mai Afsked paa Banegaarden fra Myhlenp, Pasteurs og Ravhold (??) Ankomst til Florents om aftenen
Torsdag d. 5te Mai
St. Croce (overstreget) Pitti og efter Frokost endnu engang i Pitti. Regnveir

Fredag d. 6 Mai St. Croce.
Uffizierne. Jeg var med Ottilia ved Maria Novella
Kjøretour St. M…. Michel A. Plads
Løverdag d. 7. Mai
Lorenzo, Mediciernes Capel, Academiet. Sophie og jeg gik I Bargello og Carmene. Jeg i Spirito

Kjøretour i C…. Ottilia var hjemme (ondt i Halsen)
Søndag d 8 Mai
Paa Jernbane til Verona. Ottilia Halspine. Jeg gik med Bertha til St. Zeno, St Bernardino Amfiteatret
s. 14
Efter Souper med Bertha gik jeg hen på Piazza Brà og sad udenfor… Palads og nød min Kaffe medens Regimentsmusikken spillede og Folk i Masser spadserede op og ned. En deilig varm Foraarsaften.
Mandag 9 Mai
Jeg gik i Anastasia
Kjøretour med min Moder over Ponte        . Besøg i St. Giorgio in Braida og senere/videre til Castellet og Porta Stufa i Amfitheatret Jeg gik senere i Fei saa ..Carottos Billede Til Souper med Maler….., St. Maria ………
Kørsel ad den henrivende stjerne ….. over Rovereto til Bozen ved Trient var det endnu lyst men det sidste stykke til Bozen var i Mørke.
s. 15
Tirsdag 10 Mai
Jeg var om Morgenen henne i og ved Kirken hvor der var en smuk Messe med Orchestermusik. Kjørsel til München.
Vejret var godt over Brenner og vi nød i fuldt Maal den skjønne Natur.
I München gik jeg i B…   kirke. Og spadserede om Aftenen senere i Propylæerne og Glyptoteket.
Onsdag 11 Mai
Hele Formiddagen i Glyptoteket, derefter hos fru Schwandthaler, efter Middag Tour med Ottilia gjennem Brienerstrasse, Arcaderne, Fontainerne i Slottet.
 Forgjæves Forsøg ved Michaelikirken (?). Butikker og hjem. Senere kjørte jeg en Tour med Bertha til A…kirken og derfra til Anlægene om Maximilianeum og gjennem Rosenhaven, den engelske
s. 16
Have, Hofgarten, Maximillianstrasse til M-Broen hvor Isaren der er meget høi viser sig i sin fulde Pragt.
Souper med Bertha i Kunstvereinhaus
Torsdag 12 Mai
Jeg var i Banken, Nye Pinacothek, Boll... Sml, Gl. Pinacothek Visit hos Sedlmayrs. Kjøretour med Ottilia til Fleis…., Malakitvasen ad Maximilliansgaden gjennem anlæggene til Thalkirchen.
Isar er meget høi og er gaaet over den normale Seng og i Reservoir Udvidelserne. ……allé til Hofbrau Souper med Ottilia i Sedelmayrs deutsche Haus" 4…. 2 Pølser, 2 Schnitzler, 2 Ost alt for 2 M 40!
s. 17
Fredag 13 Mai
München til Frankfurt Veien gjennem Altmühl Dal og senere Mains Dal særdeles skjøn.
Spadseretour gjennem de nærmeste Gader med Ottilia derpaa til Palmengarten. Souper.
Løverdag 14 Mai
Vandring med Ottilia i Göthes Huus. Torvhallen forbi Domkirkeplads med det nye Springvand, ikke synderlig tiltalende langs Quaien til Städels Institut som dog var lukket. Paa Jernbane til Cassel. Vandring alene i den uinteressante gamle By, hvor kun Broen over Fulda er tillokkende. Vandring samlede til Orangeriet med den herlige Udsigt over Haven (overstreget) Parken
s. 18
i Rokokkostil. Besøg i Mainerbad (?) Vandring langs Floden til Enden af Parken og tilbage gjennem denne fuldendt skjønne Promenade.
Jeg gik derefter alene ud ad Wilhelmshöheel Alle til en Kaserne og tilbage.
Søndag 15 M
I Malerisamlingen
Jernbane til Hamborg
Mandag 16 Mai Ottilia og jeg til Lybæk. Raadhustorvet, Mariakirche Oldenburg…
Diner i Hotel D- hvor vi for 13 Aar siden vare komne til som Nygifte. Kjøretour omkring Byen Besøg i Rathauskeller Kamre (?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive Reference: CM 423/1983